معرفی

مشخصات فردی

قاسم امیدوار

نام - نام خانوادگی : قاسم   امیدوار

پست الکترونیکی : ghasemomidvar03@gmail.com

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیریت پروژه و ساخت
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : شهید بهشتی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : معماری گرایش مدیریت پروژه
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه UM مالزی

سوابق اجرایی

-عضو شورای تخصصی گروه کارشناسی ارشد رشته معماری داخلی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

-عضو شورای تخصصی گروه کارشناسی ارشد رشته فناوری معماری (بیونیک و دیجیتال)  دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

-عضو شورای تخصصی گروه کارشناسی ارشد رشته مدیریت پروژه و ساخت دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

-عضو شورای تخصصی گروه کارشناسی پیوسته و ناپیوسته معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

-داور مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

- مسئول بخش معماری شرکت مهندسین مشاور طرح و سازه شمیران به مدت 2 سال (1382-1384)

-مسئول بخش معماری شرکت نوسازی تهران در پروژه مجموعه تجاری، اداری و فرهنگی سمرقند، به مدت یک سال (1384-1385)

- مسئول امور قراردادهای شرکت مهندسین مشاور دریا، خاک، پی به مدت یک سال (1385-1386)

- مسئول واحد مدیریت پروژه (PMO) شرکت پیمانکاری وابند (رتبه 1) به مدت یک سال (1386-1387)

-مدیر واحد معماری شرکت بین المللی ایکاساس (IKHASAS) در کشور مالزی به مدت 4 سال (1387-1391) شامل پروژه های بین المللی ذیل:

International Multilateral Partnership Against Cyber Threats (IMPACT):

This project involved the planning, Design, Construction, Completion, Testing & Commissioning & Maintenance of IMPACT Building.

 

Satyam Project (company's largest software hub outside India):

 This project involved the Construction, Completion & Maintenance of 9 Storey office, 1 storey Auditorium, 2 Storey Learning Center, 2 ½ storey Cafeteria & Club House and 1 storey Utility.

 

Hewlett Packard Property Name HP Global IT Campus Project(HP):

6-storey HP “IT and finance block”; 6-storey “Call centre block”;” cafeteria block”; 2-storey “multipurpose hall and training centre”. Land area 28.46 acres Gross floor area 55,733m² Parking 1800 bays Air conditioning specifications Supply a District Cooling Plant

 

“Shaftsbury Project”:

The freehold development comprises, three office tower blocks, two block of luxury SOHO/Serviced apartments and one hundred and fifty units of high-end retail shop-lots

-مدیر پروژه در  شرکت بین المللی ایکاساس (IKHASAS) در کشور مالزی به مدت 2 سال (1391-1393) در پروژه بین المللی ذیل:

-AUO-Sunpower Solar cell fabrication Plant (Fit-out package -Architectural works) in Melaka,

-مدیر پروژه در شرکت "پیمانکاری پردیس راه ظفر" به مدت 2 سال (از خرداد 93 تا 95)عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضو نظام مهندسی ساختمان شهر تهران

عضو نظام مهندسی کشور مالزیتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

پایان نامه کارشناسی ارشد معماری داخلی خانم مینا بیات

پایان نامه کارشناسی ارشد معماری داخلی خانم آرزو آقایی کوتنایی

پایان نامه کارشناسی ارشد معماری داخلی خانم نغمه یعقوبی ارشادی

پایان نامه کارشناسی ارشد معماری داخلی خانم یگانه حسنی

پایان نامه کارشناسی ارشد معماری داخلی خانم مهسا قطبینحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : معماری

محل خدمت : دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 1

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1395-11-01

قاسم امیدوار
قاسم امیدوار

محل خدمت :
    دانشکده هنر و معماری
مرتبه علمی :
    استادیار
^